Svenska Clydesdale och ShirehästföreningenResultat


Resultat från utställning och premiering som skett i Shirehästföreningens regi, visas här.

Resultat för premiering som skett i Svenska Hästavelsförbundets regi, där Shire och/eller Clydesdale har daltagit, återfinns på Svenska hästavelsförbundets hemsida.

Vi säger grattis till alla som deltagit på visning och premiering!

Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen