Svenska Clydesdale och ShirehästföreningenMeritering av din häst

Har du en shire- eller clydesdalehäst finns det lite olika meriterande aktiviteter som du kan göra, oavsett om du vill/kan ha din häst i avel eller inte.

Ju fler individer som visas och premieras och på så sätt får olika meriter, dessto bättre överblick får vi över vår häststam.


Har du ett föl kan du göra följande:

* Visa på sommarpremiering

* Visa på RIKS


Har du ett sto kan du göra följande:

* Visa på sommarpremiering

* Avelsvärdera

* Visa på RIKS.


Har du en vallack kan du göra följande:

* Visa på sommarpremiering

* Visa på RIKS.

Har du en hingst kan du göra följande:

* Visa på sommarpremiering som unghäst

* Visa på hingstpremiering - avelsvärdera

* Byta stamboksklass till riksstambok.

* Visa på RIKS.Ju fler hästar som visas, dessto bättre kunskap får vi om vår häststam.

Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen