Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen


Sjukdomar

Mugg och Rasp

Är ett gemensamt namn på inflammationer på nedre delen av hästens ben.

Muggen finns på hästens extremiteter vid karleden och runt kotleden. Om det angripna området sträcker sig över kotleden och uppåt skenan benämns det rasp.


Symtom är svår klåda, hästen trampar och mjällig hud. Sprickformade sår, håravfall och sekundärinfektioner förekommer också.


Mugg kan bland annat orsakas av blöta hagar och dålig stallhygien. Fotskabb kan lätt förväxlas med mugg eller rasp.

EPSM och PSSM

Problem att bryta ner socker.

Equine Polysaccharide Storage Myopati, innebär att hästen har en onormalt hög halt av polysackerider (socker) som inte är tillgängligt i sin skelettmuskulatur. Troligen beror detta på en defekt i nedbrytningsprocessen av socker. Denna sjukdom benäms ibland även som PSSM.


Hästar med EPSM är ofta lugnare och presterar sämre än andra hästar. Diagnos kan ställas genom ett vävnadsprov från en stor muskel i bakbenet.


Tillståndet kan förbättras genom att utfodra hästen med mindre kolhydrater (socker), mycket fett och en balanserad tillförsel av vitaminer och mineraler.


Många hästägare utfodrar sina shire och clydesdale enligt detta trots att de inte har EPSM.

Som vi alla vet kan även våra stora vänner råka ut för olika sjukdomar. Här beskriver vi kort några sjukdomar som man kan finna hos shire och clydesdale men även hos övriga kallblod.

Utan HOV - ingen häst

Vi vill bara uppmärksamma vikten av god kvalitet i hästens ben och hovar.

Hästen bär sin totala vikt på hovarna, vid varje steg den tar, fungerar hoven som stötdämpning. När hästen sätter ner sin hov och belastar den, tas stöten med hästens vikt först upp av strålen och den elastiska putan. Elastiska putan trycks utåt sidorna och pressar hovbrosket utåt. Hovbrosket i sin tur pressar de bakre hovväggarna utåt och hoven vidgar sig ca 5-10mm vid varje steg. Detta gör att stöten mot marken blir mera elastisk, man uppskattar att ca 70% av all stötdämpning hos hästen sker i hoven. Hovens kvalitet blir extra viktigt för shire/clydesdale hästar pga dess tunga vikt.


Hovarnas utseende och kvalitet påverkas av flere faktorer som exempelvis arv, miljö, utfodring, rörelse och skötsel. Hästen lägger ca 60% av sin vikt på frambenen och tillföljd av detta är oftast framhovarna större och rundare än bakhovarna.


Betydelsen med bra ben och bra hovar är oerhört viktig, för vi vill ha en häst som kan användas och som håller länge, utan förslitningsskador och hältor.

Fång

En sjukdom hos hästen där hoven har inflammerats och vävnadsvätska har utgjutits vilket medför sämre sammanbindning mellan läderhud och hornkapsel.


Fång delas in i tre typer;

Utfodringsfång orsakas av rubbningar i tarmfloran, varvid gifter frigörs. De når ut i blodet och allergiska reaktioner uppstår i kroppsdelar där det finns rikligt med blodkärl som i hästens fot.

Mest utsatta är hästar som får för mycket kraftfoder eller hastigt foderbyte.


Förlossningsfång, uppkommer i anslutning till fölning. Sjukdomen kan ha sin grund i kvarbliven efterbörd, vars bakterier kan orsaka att giftiga ämnen kommer ut i blodet.


Överbelastningsfång är inte lika vanligt. Det är egentligen en inflammation i hoven p.g.a ökat tryck i hovlameller pga för hårt underlag.


Symtom på fång är feber, svettning, vill ogärna röra sig, flåsar och visar smärta. Hovarna är varma med kraftig puls. Hästen har svår dubbelsidig hälta. Hästen försöker avlasta frambenen genom att sätta bakbenen in under sig. När hästen går sätter den ner trakterna först och därefter tå-delen.

Sommareksem

Överkänslighet mot bitande insekter.

Flera studier har visat att många hästraser runt om i världen uppvisar överkänslighet mot bitande insekter, kallblod anses extra drabbade.


Symtom på sommareksem är klåda (finns i varierande grader), vilket kan leda till att hästarna kliar sig kraftigt och skaver av sig man/svans, vid svåra fall stora sår till följd av extrem klåda.


Ytterligare information se SLUs studie gällande sommareksem, gjord av Louise Lindberg.

Fästingar


Det finns 11 olika fästingarter. Den biter sig fast på hästens hud för att suga blod och hoppar sedan av antingen för att lägga ägg eller utvecklas.


Smittoämnena för borrelios och ehrlichios finns i fästingens tarmkanal och sprids via saliv när den biter sig fast.


Symtom på borrelios är ofta diffusa. Symtom som hälta med svullna leder och ibland fång. Hästen kan magra av och ibland få störningar på det centrala nervsystemet och ögoninflammation.


Symtom på ehrlichios är dålig aptit och hög feber. Benen svullnar, hästen blir stel och ovillig att röra sig.

Fotskabb (Chorioptes bovis)

Orsakas av små skabbdjur som lever i hästens hud och förökar sig där. Drabbar främst hästar med långt hovskägg men även övriga hästar.

Detta är oftast ett lokalt hudproblem som lätt återkommer trots god skötsel och behandling med olika mediciner, gifter och utvärtes hudbehandlingar.


Symtom visar sig först som mänger av små, välavgränsade sårbildningar i huden på baksidan av karleden på ett eller flera ben. Dessa sårbildningar är täckta av fnasiga sårskorpor och blöder ofta. Att hästen fått skabb märks ofta på att den står och stampar med ett ben eller naggar av sig hovskägget.


Vid obehandlad skabb är symtomen ofta mycket smärtsamma för hästen, symtomen sprider sig och ger spridd svullnad, följs av tjocka hudveck och stora, väldefinierade knölar. Dessa knölar kan bli relativt stora, ofta som golfbollar. Detta i sin tur blir ett rörelsehinder för hästen.


I och med att fotskabb drabbar främst kallblodshästar med mycket hovskägg, är våra hästar väldigt berörda. Skabbdjuret överlever i strömaterialet i hästens box. Den går ej att få bort helt, men ska hållas i schack med regelbundna behandlingar vår och höst. Unghästar kan ha fotskabb ända upp i manen om de är i dålig kondition.


Tvätta eller dränk in benen, framförallt nederdelen, med Sebacil eller spraya med Frontline (går 1/4-1 flaska per ben). Sebacil fås på recept och då det ej är registrerat för häst, blir det livslång slaktkarens. Sebacil är det billigaste preparatet, men luktar illa. Speciellt om man har flera hästar och regelbundet avskabbar, är Sebacil det enda ekonomiskt försvarbara att använda.


Blanda 10 ml Sebacil med 5 liter ljummet vatten och massera in i huden ordentligt. Se till att du är i ett väl ventilerat utrymme, då det luktar starkt. Sebacil ska ej ut i avloppet, då det är giftigt för fiskar. Använd handskar när du behandlar hästen. Sebacil-blandningen ska ej sköljas bort.


Bada 2-3 gånger med 7-10 dagars intervall vid varje behandling. Rekomenderar att du behandlar vår och höst, på nyimporterade djur och vid symtom på skabb.


Symtom på skabb är följande;

* Kliar på benen

* Kliar sig mot inredningen

* Står och stampar med bakbenen

* Kliar sig med tänderna

* Vitgula vaxflagor i behåringen vid baksida framknä eller has

* Förekommer utan klåda om hästen haft det länge. Då visar sig detta som mugg   och rasp.


Avmaska gärna samtidigt med ivermectinpreparat mot inälvsparasieter.


Sebacil fungerar inte alltid på vissa individer. Om hästen har klåda och Sebacil fungerar, upphör klådan snabbt. Prova annars Frontline spray 250ml, som används mot ohyra på hund. Dyrare, men enklare att använda, bara att spraya på. Preparatet ska in i huden, inte bara i behåringen, massera gärna in det med handskar på.


Injektionspreparat har provats på nöt, men har ingen påvisad effekt på hovskabb(parasitologen SVA, www.sva.se för mer info)


Annika Jonasson, leg vet


Kolik

Kolik är ett samlingsnamn för smärtsamma åkommor i bukhålan.

Orsakerna kan variera. Vanligast är förstoppning i grovtarmen på grund av tvära foderbyten. Andra orsakar, ex skador på tarmen, som lett till sämre tarmperistaltik. Detta kan bero på missade avmaskningar, missbildningar, tarmomvridning, bråck, livmodersomvridning osv.


Att finna rätt orsak kan vara svårt. Symtom på kolik är att hästen slutar äta och blir alltifrån måttligt till kraftigt slö omväxlande med oro, som kan vara våldsam. Hästen lägger sig och rullar runt. Andra tecken är hög puls och kraftig svettning.

Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen