Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen


Rasvisa krav - shiresto

Krav fastställda 041112.


Härstamning

Sto skall ha godkänd härstamning i minst tre led, vara DNA-typad och registrerad i svenska grundstambok I.


Färger

Svart, svartbrun, brun och skimmel.


Exteriör

Stoet bedöms exteriört utifrån rasstandard för Shireston inom kategorierna färg, storlek, huvud, hals, bog, bål, rygg, bakdel, framben, bakben, hovar och rörelser som går in under bedömningsgrupperna ”typ”, ”huvud, hals & bål”, ”extremiteter & rörelsernas korrekthet”, skritt och trav.


Varje bedömningsgrupp poängsätts enligt 10-gradig skala. Premieringsförrättaren

utför exteriörbedömning. Rasvisnämnd fattar beslut om avelsvärdeklass.


Diplom

tilldelas sto som på riksutställning vid tre eller fyra års ålder erhållit minst 40 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7.

Skulle ingen riksutställning anordnas ska rasvisa nämnden i god tid anvisa premieringsplats.


Värdebokstav B

• Stoet är lägst 3 år gammal med godkänd härstamning i minst tre led

• Om stoet är högst 10 år skall lägst 30 poäng exteriört, ingen delpoäng under 5, ha uppnåtts vid premieringstillfället. Äldre ston skall bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej poängbedöms vid premieringstillfället.

• Ston mäts avseende förutom mankhöjd, bröstomfång, skenbensomfång mitt på skenan och skenbenets bredd (klavmått mitt på skenbenet).

• Frivilligt kör- eller ridprov , noteras i protokollet för införande i stambok.


Värdebokstav AB

Stoet skall uppfylla minimikraven för värdebokstav B samt uppfylla något eller några av följande villkor:

• Erhållit minst 38 poäng vid lägst tre års ålder samt genomfört godkänt kör- eller ridprov på valfri premieringsplats.


Värdebokstav A

Stoet skall uppfylla kraven för värdebokstav B samt

• Ha lämnat minst fem levande födda föl varav minst fyra av god exteriör beskaffenhet (lägst klass II eller motsvarande vid lägst 1 års ålder) eller vara bruksmässigt goda.

• Bedömda avkommor skall ha för rasen stamboksberättigad härstamning.

• Stoet skall uppnå minst 70 avkommepoäng, varav minst två avkommor med lägst 20 poäng


Värdebokstav ELIT (kan utdelas postumt senast tre år efter stoets död)

Stoet skall uppfylla kraven för värdebokstav A samt

• ha minst 6 levande födda föl av god exteriör beskaffenhet (lägst klass II eller motsvarande vid lägst 1 års ålder) eller vara bruksmässigt goda.

• Bedömda avkommor skall ha för rasen stamboksberättigad härstamning.

• Stoet skall uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med 30 poäng och två avkommor med 20 poäng, alternativt

• 120 avkommepoäng, varav lägst tre avkommor erhållit 30 poäng.


Värdebokstav SUPER ELIT

Stoet skall ha 7 avkommor som erhållit 30 avkommepoäng.


POÄNGSKALA – AVKOMMEPOÄNG

Vid poängräkning får varje avkomma räknas endast en gång.

10 poäng

• Levande föl.

20 poäng

• Vara stamboksförd med minst 36 poäng exteriört.

• eller erhållit 38 poäng exteriört vid 3 års ålder.

• eller varit placerad i officiell ridtävling lägst Lätt B, bruksridnings-, brukskörnings-, plöjnings- eller skogskörningstävling i lägst distriktmästerskapsklass eller vid regional körtävling.

• eller varit bland de 60 % bästa i stoklassen vid National horse show vid lägst tre års ålder.

• eller hingst som i England erhållit Grant-titeln.

30 poäng

• vara i Sverige godkänd hingst

• eller hingst som i England erhållit Premium-titel

• eller ha erhållit diplom

• eller tilldelats 40 poäng eller mer på officiell utställning eller premieringstillfälle.

• eller vara AB-, A- eller ELIT-premierat sto

• eller varit placerad i officiell ridtävling lägst Lätt B, bruksridnings-, brukskörnings-, plöjnings- eller skogskörningstävling i distrikt- mästerskapsklass eller vid regional

körtävling, samt erhållit lägst 38 poäng exteriört vid lägst 3 års ålder.

• eller varit placerad i stoklassen vid National horse show vid lägst tre års ålder.

• eller varit reserv eller kvalificerad, i stoklassen, till Shirehorse of the Year Show, vid lägst tre års ålder.


Rasvisnämnd

Visningstillfällen och tilldelning av avelsvärdesklass beslutas av den rasvisa nämnden.

Sommarpremieringar och föreningens riksutställning är alltid avelsvärderingsgrundande. Till rasvisa nämnden skickas exteriörbedömningsprotokoll, officiellt mätintyg och uppgifter om härstamning i minst tre led (passkopia) med ansökan om avelsvärdesklass på anvisad blankett.


För riktigheten på lämnade uppgifter svarar stoägaren med sin underskrift.


Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen