Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen


Vandringspris Årets bästa ryttare alt kusk

Ett pris som instiftades 2013 av Stall Ponderosa men delas ut av föreningen. Priset beräknas utifrån ryttarens/kuskens tävlingsresultat under året, oavsett vilken shire eller clydesdalehäst han/hon tävlat. Detta är ett sätt att göra det möjligt för ryttare som tävlar olika grenar och hästar att konkurrera.


Tävlar du med en shire eller Clydesdale och är medlem i föreningen - tveka inte att sända in dina tävlingsresultat. Priset för bästa ryttare/kusk är evigt vandrande.

2013 fick föreningen ett vandringspris av Stall Ponderosa i form av bästa ryttare alt kusk.

Statuter

Det är ryttarens/kuskens tävlingsresultat under kalenderåret som utgör grund, oavsett vilken shire eller clydesdalehäst han/hon tävlat. Resultatet beräknas på ryttarens/kuskens placering oavsett häst. Detta är ett sätt att göra det möjligt för ryttare som tävlar olika grenar och hästar att konkurrera. Ryttaren/kusken skall vara medlem i Svenska Shirehästföreningen.

Priset för bästa ryttare/kusk är evigt vandrande.


Inlämnande av resultat

Resultat för året skall vara inlämnade till styrelsen senast den 1 februari.

Du ska lämna följande uppgifter;

•Namn och personnummer.

•Gren.

•Typ av tävling och datum.

•Klass

•Placering och antal startande. Antalet placerade enligt TR.

•För klubbtävling skall tävlingsledare styrka uppgifterna för att de ska vara giltiga.

Uppgifterna kan vid behov komma att kontrolleras.


Poängberäkning

Antal placerade i klassen som ekipaget deltagit i räknas enligt TR I.

Vid klubbtävling måste det vara minst 3 startande för att man ska kunna tillgodogöra sig poängen. Dessutom skall resultatet verifieras av ansvarig i klubben.

När du har sänt in dina uppgifter till Shirehästföreningen, används nedanstående poängberäkning för att få fram ett resultat.

Tävlingsgren - tabell 1

Utifrån den nivå du har tävlat i aktuell gren, får du fram en svårighetsgrad.

Vinnare vandringspris


Årets bäste ryttare alt kusk 2013

Katriina Pesonen med Metheringham upton saint James "Storfot". Fick 8 poäng genom att vinna dressyrkörning.


Årets bäste ryttare alt kusk 2012

Katriina  Pesonen med Bjergårdens Fenton. Fick 8 poäng genom tävlande i maratonkörning.


Svårighetsgrad/gren

Dressyr

Hoppning

Körning Distans/

Maraton

Körnig precision

WE

Distans

Western

Bruks kör/rid

1

Märke

0,50-0,80Lätt E


Nivå E

Klubb

2

Lätt D

0,85-0,90

Debutant

Vagn +50

Lätt D

Nivå 1

Nivå D


3

Lätt C

1,00


Vagn +40

Lätt C


Nivå C

DM

4

Lätt B

1,10


Vagn +35

Lätt B

Nivå 25

Lätt A

1,20

Lätt

Vagn +30

Lätt A

Nivå 3

Nivå B

SM

6

Msv C

1,257

Msv B

1,30


Vagn +23

Msv

Nivå 4

Nivå A


8

Msv A

1,40

Svår

Vagn +20

Svår

Nivå 5Poäng - tabell 2

Svårhetsgraden du fick fram i tabel 1, ger dig i nedanstående tabell ett värde utifrån den placering du fick i din utförda tävling. Värdet muliplicerar du med aktuell koefficient i taball 3.

Svårighetsgrad/

placering

1:a

2:a

3:a

4:a

5:a

6:a

7:a

8:a

9:a

10:a

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

4

2

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

4

6

4

2

2

1

1

1

1

0,5

0,5

5

8

6

4

2

2

2

1

1

1

1

6

9

8

6

6

6

4

4

2

2

2

7

10

9

8

6

6

6

4

4

4

2

8

14

11

10

9

8

8

6

6

6

4

Koefficient - tabell 3

Värde från tabell 2, multiplicerar du med nedanstående koefficient utifrån den tävlingsnivå du tävlade i.

Tävlingsnivå

Koefficient

Klubbtävling

1

Klubbmästerskap

1,5

Lokal tävling

2

Regional tävling

3

Distriktsmästerskap

3

Nationell tävling

4

Elittävling

5

SM

5

Placering - tabell 4

För att du ska kunna tillgodoräkna dig någon poäng för ditt tävlande, måste din placering vara inom "antal placerade" med hänsyn till antalet deltagare. Om detta inte uppfylls, räknas aktuellt tävlingsresultat som 0.

Antal startande

Antal placerade

3-4

1

5-8

2

9-12

3

13-16

4

17-20

5

21-24

6

25-28

7

29-32

8

33-36

9

37-40

10

Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen