Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen


Föreningens styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt 3-4 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen bor utspritt i hela Sverige och har återkommande möten under året.


Just nu ser vår styrelse ut enligt följande:

Ordförande

Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1

635 05 Eskilstuna

Tel 0702-430 651

theresekarlsson27@hotmail.com


Ledamot, webbansvarig

Iris Hjalmarsdottir

Kårarp 323

302 30 Halmstad

Tel 070-874 27 76

iris@riverclydehorses.se


Sekreterare, ungdomsansv; suppleant

Astrid Danielsson

Smedseröd 215

451 94 Uddevalla

Tel 072-708 95 56

astrid.danielsson@hotmail.com

Vice ordförande, kassör

Harriet Nilsson

Spannarpsvägen 24

262 95 Ängelholm

Tel 070-394 44 02

stallrexius@hotmail.com


Vice kassör, Prylboden

Emelia Kosel

Smedshemsvägen 18

575 92 Hult

Tel 0737-386 399

koselemelia@icloud.com


Suppleant

Thomas Ahlgrimm

Högmarsövägen 79

790 19 Furusund

Tel 0729-71 41 40

ahlgrimm@hotmail.com

Styrelsens kontaktperson:

Therese Karlsson

Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen