Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen


Etiska riktlinjer

 

GEMENSKAP 

Alla ska kunna känna sig välkomna i föreningen, ha acceptans för varandras olikheter.


VISA EMPATI OCH HÄNSYN 

Bemöt andra människor på samma vis som du själv vill bli bemött


ANSVAR

Vi har alla ett ansvar att tillsammans bejaka den positiva stämningen i föreningen såväl vid individmöten och arrangemang som vid kontakter över internet, per mail eller telefon


TRYGGHET 

Alla ska kunna känna sig trygga vid samvaro tillsammans inom föreningen oavsett vem man är och om man har ingen häst, en häst eller 20 hästar och oavsett om man är styrelsemedlem, vanlig medlem, avelsinriktad medlem eller bruksinriktad medlem eller bara är medlem för intresset av rasernas skull.


RESPEKT 

Vi alla visar respekt för varandra och har alla ett ansvar att bemöta varandra med respekt.


GLÄDJE

Vi arbetar alla för att glädje ska ha ett fokus inom föreningen.I Svenska Shirehästföreningens Code Of Conduct har det upprättats en rad etiska grundregler för medlemmar. Önskvärt är att reglerna genomsyrar föreningen i vår strävan efter en öppen och välkomnande miljö. Dokumentet innehåller aspekter som agerar för att skapa och förstärka positiva attityder och beteenden.


Reglerna är inte till för att straffa enskilda personer utan för att vi ska bli bättre på att välkomna och respektera varandra. Föreningen ämnar hålla nolltolerans för handlingar och beteenden som hånar eller kränker andra medlemmar.


Medlemmar är skyldiga till att ta eget ansvar för att följa reglerna och om någon bryter mot dessa kan det få konsekvenser beroende på vad regelbrottet bottnar i och styrelsen kan behöva agera för att vidta åtgärder vilka syftar till att nå fram till den som brustit i reglerna och skapa trygghet för övriga medlemmar. Konsekvenser kan vara ex tillsägning eller avstämning från arrangemang i föreningen.


Idéen med etiskt regelverk är att få medlemmar att tänka efter och skapa goda vanor. Det ska ses som ett levande dokument som är föränderligt utifrån behov. Det är allas individuella ansvar för hur vi beter oss mot varandra.


Klicka här för utskriftsvänlig version.

Code of Conduct

Inför verksamhetsåret 2017 tog styrelsen fram några etiska riktlinjer, så kallade Code of Conduct, som fastslogs på årsmötet 2017-02-13. Detta för att vi ska ha en förening som främjar goda vanor och trevlig stämning.

Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen