Svenska Clydesdale och ShirehästföreningenAvel och premiering

Avelsmål

För Svenska Shirehästföreningen gäller det gemensamma målet att skapa bästa möjliga

förutsättningar för raserna Shire och Clydesdale, hästägaren och hästägandet genom att:


 • Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda Shire och Clydesdale.
 • Bevara renrasig avel och med det syftet föra register och stambok för Shire & Clydesdale i Sverige.
 • Informera och väcka kunskap om raserna.
 • Bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande intresse för de båda raserna och hästägarna.


Verksamhet


 • Informera och sprida kunskap om den egna föreningens mål, organisation och arbetsformer
 • Ansvara för förandet av stambok och registrering av hästar
 • Ge medlemmar god service och gott stöd i arbetet med Shires & Clydesdale.
 • Uppmärksamma och aktivt medverka i utvecklingen inom hästnäringen i Sverige och utom landet
 • Anordna utbildning för avelsintresserade medlemmar i form av seminarier och avelskonferenser
 • Anordna utställningar och tävlingar
 • Arbeta med att bevara de rasspecifika egenskaperna för Shire & Clydesdale


Var med du också och skapa de bästa förutsättningarna för Shire och Clydesdale

Premiering

Varje sommar sker premieringar runt om i hela Sverige. Dessa hålls samman av Svenska Hästavelsförbundet.


För att hitta närmaste premieringsplats, och säkerställa att Shire ch Clydesdale kan visas, titta på Svenska Hästavelsförbundets hemsida, www.svehast.se och klicka på Avelsvärdering. Väl här väljer du om du vill söka information om hingstpremiering eller om det gäller ett sto alternativt föl som ska premieras. Här under hittar du även övrig nyttig information om premieringen, även för dig som åskådare.

Diplom till 3-åriga delas ut på sommarpremieringarna (och inte på RIKS som det varit några år) i de fall stoet får 40 poäng elelr mer. Diskusion pågår inom styrelsen hur vi inom föreningen ska kunna premiera fina ston på RIKS.


Viktigt att häst som visas på sommarpremiering har svenskt pass och därmed registrerad i Sverige. Saknar din häst detta, kostar detta 300 kr att fixa till. Observera att det är ok att visa häst på RIKS som har engelskt pass.


Du kan visa föl och unghästar upp till 2 år. Om din 2-åriga häst är en hingst, kan detta ses som en förbedömning till premieringen. Redan godkända hingstar kan visas för sundhetskontroll. Ston, oavsett ålder, är alltid välkomna.


Lycka till oavsett om du är åskådare eller har en häst som ska premieras!


Är du intresserad av våra premieringsresultat, se under Utstsällning gällande de tävlingar som Svenska Shirehästsföreningen håller i. Gäller det resultat från sommarpremieringar, så hittar du dessa på Hästavelsförbundets hemsida, www.swehast.se

Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen