Svenska Shirehästföreningen

För Shire- och Clydesdalehästen

Föreningens styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt 3-4 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen bor utspritt i hela Sverige och har återkommande möten under året.

 

Just nu ser vår styrelse ut enligt följande:

Ordförande

Annika Jonasson

Bryggums Säteri

461 93 Västra Tunhem

0520-42 10 63

0704-445 373

annika-jonasson@telia.com

 

Ledamot - Kassör

Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1

635 05 Eskilstuna

0702-430 651

theresekarlsson27@hotmail.com

 

Ledamot

Linda Ahrnborg

Wiksholm 8246

761 74 Norrtälje

wiksholm@gmail.com

Ledamot

Lina Ringblom

Dukersväg 36H

575 36 Eksjö

linaringblom@hotmail.com

 

Ledamot - Prylboden - vice kassör

Emelia Kosel

Smedshemsvägen 18

575 92 Hult

0737-386 399

koselemelia@icloud.com

 

Suppleant

Mikaela Andersson

Fäbobacken 501 Jan-Ols

77294 Grängesberg

070-644 21 26

janols.garden@yahoo.se

www.janolsgarden.se

Styrelsens kontaktperson:

Annika Jonasson

Ledamot - hingstansvarig - Sekreterare

Pernilla Uberth

Vadstugan Bosand

590 39 Kisa

0768-194 459

pernilla.uberth@hotmail.com

Suppleant

Stella Jacobsson

Öhmans väg 47

124 40 Gustavsberg

0760-503 113

meffsen@gmail.com

© Svenska Shirehästföreningen

Konkta oss

Föreningens adress:

Svenska Shirehästföreningen

c/o Annika Jonasson

Bryggum 360, 461 93 Västra Tunhem

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Ordförande Annika Jonasson:

Mail: annika-jonasson@telia.com

Tel: 0704-445 373

Vi finns på facebook