Svenska Shirehästföreningen

För Shire- och Clydesdalehästen

Föreningens styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt 3-4 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen bor utspritt i hela Sverige och har återkommande möten under året.

 

Just nu ser vår styrelse ut enligt följande:

Ordförande

Annika Jonasson

Bryggums Säteri

461 93 Västra Tunhem

Tel 0520-42 10 63

Tel 0704-445 373

annika-jonasson@telia.com

 

Ledamot - Kassör

Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1

635 05 Eskilstuna

Tel 0702-430 651

theresekarlsson27@hotmail.com

 

Ledamot

Linda Ahrnborg

Wiksholm 8246

761 74 Norrtälje

Tel 073-140 68 81

wiksholm@gmail.com

Ledamot

Harriet Nilsson

Spannarpsvägen 24

262 95 Ängelholm

Tel 070-394 44 02

stallrexius@hotmail.com

 

 

Ledamot - Prylboden - vice kassör

Emelia Kosel

Smedshemsvägen 18

575 92 Hult

Tel 0737-386 399

koselemelia@icloud.com

 

Suppleant

Iris Hjalmarsdottir

Kårarp 323

302 30 Halmstad

Tel 070-874 27 76

iris@riverclydehorses.se

Styrelsens kontaktperson:

Annika Jonasson

Suppleant

Torbjörn Karlsson

Heingebergsvägen 815

275 71 Lövestad

Tel 073-049 63 18

kvarntrollet@gmail.com

Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Shirehästföreningen

c/o Annika Jonasson

Bryggum 360, 461 93 Västra Tunhem

Ordförande Annika Jonasson:

Mail: annika-jonasson@telia.com

Tel: 0704-445 373

Vi finns på facebook

© Svenska Shirehästföreningen