Svenska Clydesdale och ShirehästföreningenStamboksföring av shirehästen

Din shirehäst blir stamboksförd i föreningens grundstambok i samband med passansökan.

I samband med stamboksföringen, införs hästen även i Blå Basen. För godkända hingstar är det möjligt att även registrera i Riksstamboken.

Svenska shirehästföreningen har en dotterstambok till moderstamboken The Shire Horse Society i England. Dotterstamboken administreras av Svenska Hästavelsförbundet.


Stoföl

Stoföl med godkänd stam i 3 led blir grundstamboksförd i samband med registrering av ett svenskt hästpass. Därmed är stoet godkänt för avel där hennes avkommor kan registreras i den svenska stamboken.


Hingstföl


Godkänd hingst

Avkommor till en riksstamboksförd hingst kan grundstamboksföras i Avdelning 1 för ston alternativt hingstar, beroende på avkommans kön. Avkommor till icke riksstamboksförda hingstar hamnar i grundstambok avdelning 2.


Stamboksföra i moderstamboken

Alla hästar som är grund- eller riksstamboksförda i Sverige, kan även stamboksföras i den engelska  modersstamboken. Du som hästägare ansvarar själv för att hästen blir registrerad i England.


Avkommor till en engelsregistrerad häst är godkända för att registreras i Sverige eller i England.


Stamboksindelning i moderstamboken är lika som vi har i dotterstamboken. Detta för att underlätta då en häst flyttar mellan de olika stamböckerna vid exempelvis export. Vid en flytt tas hästen in i samma stamboksklass som den blivit registrerad i från början i sitt ursprungsland.


Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen