Svenska Clydesdale och ShirehästföreningenHästpass

Alla hästar måste ha pass

Den 1 januari 2006 infördes en lag om att alla hästar måste ha hästpass. Hästpasset är en  identitetshandling som upplyser om ägare, ras, härstamning, vaccinationer, laboratorieundersökningar, vissa medicinska behandlingar och om hästen får användas som livsmedel.


Föl och äldre häst som saknar pass

Har du ett föl som behöver pass, titta då vidare under lregistrering. Det samma gäller även om du har en äldre häst som ej tidigare haft något pass.


Ofullständigt hästpass

Har du ett äldre pass till din häst, kanske inte alla uppgifter finns med. Då behöver det kompletteras. Sidan som oftas saknas handlar om livsmedelsproduktion. Denna sida var en av de viktigaste anledningarna som gav upphov till hästpasset. Svenska Jordbruksverket har bestämt att alla pass skall kompletteras med denna sida för att vara giltiga.


Våra shirehästar som innehar den röda boken från England som registreringsbevis & hästpass, kan sakna den viktiga sidan om livsmedelsproduktion. Om du saknar denna sida, har följande alternativ att välja på:


    * Byta ditt registreringsbevis mot ett svenskt hästpass. Din "röda bok" arkiveras på Svenska Hästavelsförbundet. De bifogar kopior på vaccinationer och annat som du delger din veterinär för överföring till det svenska hästpasset. Det svenska hästpasset är något utförligare än det engelska med t.ex. härstamningen dokumenterad i fyra led. Väljer du detta alternativ, tar du kontakt med Svenska Hästavelsförbundet på telefonnummer 0511-441 881.

    * Uppdatera ditt engelska registreringsbevis och hästpass genom att ringa till English Shire Horse Society, telefonnummer 0044 1733 234 451, för mer information.

Om du tränar en häst eller är fodervärd, är du ansvarig för att hästen har pass - även om du inte är dess ägare

Ansvar för att hästen har pass

Den som ansvarar för  att hästen har pass är hästens ägare. Men sedan juli 2010 är även den som ansvarar för hästen skyldig att säkerställa att hästen har pass. Hit räknas inackorderingshästar, foderhästar, hästar som tränas osv. Denna nya lag tillkom för att säkerställa att alla hästar verkligen har pass. 

Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen