Svenska Clydesdale och ShirehästföreningenDefekter


Inom Shirehästföreningens avel är det vissa defekter som inte får förekomma, alternativt får förekomma i begränsad utsträckning när det gäller våra hingstar. När det gäller våra ston, är det upp till respektive stoägare om de vill följa defektlistan eller inte. Vi rekomenderar att stoägaren tänker till en extra gång på nedanstående defekter, för att vi ska få en så bra häststam som möjligt.


Förutom de generella defekter som Svenska hästavelsförbundet har listat, är det ytterligare några egenskaper som Shirehästföreningen vill undvika i aveln med Shire och Clydesdale.


Defekterna identifieras vid veterinärbesiktning av hingstar vid avelsvärdering. Beroende på vilken defekt som identifieras, påverkar det avelvärderingsresultatet olika. Dessutom har respeektive hingstägare rapporteringsskyldighet ifall de upptäcker någon av nedanstående defekter.


Det finns följande olika kategorier för defektera;

Kass för avel

Kasserad för allmän avel, enligt gällande djurskyddsregler , dvs. upptagen som defekt i DFS 2004:22.

Kass

Medför kassation, som ett rasvist krav, såvida inte annat anges i rasvisa bestämmelser.

1

Fel av betydelse men som kan vägas upp av andra förtjänster, rapporteras.

2

Saknar veterinärmedicinsk betydelse.

rapp

Ska meddelas i kritiken och antecknas på avelsvärderingsbeviset. (Fel som medför kassation samt fel av betydelse ska alltid rapporteras).

Svenska Hästavelsförbundets defektlista

Fynd

Beteckning

Glosöga

2, rapp

Bettfel (över-, undebett)

Kass för avel.

Dock accepteras mindre över-/underbett, dvs. då framtändernas tuggytor möts till en del. Flera undersökningstillfällen erfordras vid gränsfall.

Fång, ponny

Kass

Fång, stor häst

1

Stora exteriöra avvikelser i benaxla

Kass

Överben

2. Vid överben på skenben, griffelben och ej lednära.

Uppdrivna kotor utan

några ledförändringa

2.

Ledgallor

Vid behov utredning med bl a röntgen av aktuell led.

Osteochondro

Kass för avel.

Strålbenshälta

Kass för avel.

Spatt

Kass för avel.

Rapporteras för äldre hingstar med tävlingsprestationer men

med röntgen diagnosticerad spatt - rapp

Ringkota

Kass. verifierad med röntgen

Patellaupphakning

Kass för avel.

Patellaluxation

Kass för avel.

Cervical vertebral malformation (CVM)

Kass för avel.

Subluxation i kronled

2

Tuppspatt

Kass.

Påtagligt vida, platta hovar

Kass

Påtagligt små, trånga hovar

Kass

Hovbroskförbening grav/tidig

Kass för avel.

Bockhov

Kass - vid nygodkännande.

1 - vid förlängt tillstånd.

Påtagligt dålig hornkvalitet

Kass.

Man- och svansskorv med kroniskt förlopp

Kass för avel.

Allergiska eksem/ sommareksem

Kass för avel

Mugg, kallblod

Kass (vid måttlig - kraftig utbredning)

Mugg, övriga

1 (vid upprepade tillfällen)

Rasp, kallblod

Kass (vid måttlig - kraftig utbredning)

Klapphingst/ kryptorchism

Kass

Testiklar med avvikande storlek

Kass för avel vid kraftigt avvikande storlek (>50%).

avvikande mer än 25 %, spermaprov – rapp.

Testikel med lägesfel i pungen

Rapp.

Båda testiklarna med lägesfel

Kass – om testiklarna ej går att lägerätta och förblir i rätt läge.

Testiklar med kraftig konsistensavvikelse

Kass

Testiklar med traumatiska

skador/inflammation

Rapp, spremaprov.

Pungbrock

Kass för avel.

Pungbråck, traumatiskt

Rapp - utredning och rapportering, uppföljning av operationsberättelse (ruptur av tunica vaginalis)

Navelbråck

Kass för avel.

Luftsnappning

1

Kvickdrag

Kass för avel.

Struppipning

Kass för avel.

Biljud vid bruksprov ska utredas på klinik

Krubbitning

1

Vävning

1

Lynnesfel

Kass.

Fynd

Beteckning

Om hingst har defekt eller nedärver defekt under tid då hingst verkar i avel.

Hingstägare har rapporteringsskyldighet till SH, enligt Djurskyddsmyndighetens Föreskrift om djurskyddskrav vid avelsarbete,

Olika veterinärmedicinska fynd av betydelse för djurskyddet

Utredning och eventuell kassation.

Hingst som är anlagsbärare av genetisk defekt t ex cerebellär hypoplasi (slinger), HYPP, OLWS, SCID, PSSM, GBED, HERDA, JEB s.k. ”krumma föl”

Kasseras för avel.

Fertilitetskrav

Ej under 40 % dräktighet (15 ston eller fler betäckta). Lägre dräktighetsprocent föranleder utredning med bl. a spermaprovtagning.

Förekommer defekt av betydelse, rapporterad efter ordinarie avelsvärdering, kan hingsten återkallas för ny undersökning och omvärderas.

För äldre hingstar gäller att hänsyn ska tagas till ålder och utförda prestationer.

 

I tillägg till ovanstående har Svenska Shirehästföreningen följande defekter som ska iakttagas:

Fynd

Beteckning

Hovbroskförbening

HovbroskförbeningVid misstanke (avelvärderingnämndens veterinär som avgör) krävs röntgen.

Om > 1 brosk är måttligt -kraftigt förbenat. Kass/ kass för avel

Om lindrig förbening förekommer 1:a

Påtagligt vida hovar

1

Glosöga

Kass.

Informationen kommer från Svenska Hästavelsförbundets hingstreglemente. Sidan är uppdaterad 2014-01-02

Konkta oss

Mail: info@svenskashire.com

Bankgiro: 516-5840.

Föreningens adress:

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen

c/o Therese Karlsson

Jäders Åsby Karinsbacke 1, 635 05 Eskilstuna

Ordförande Therese Karlsson:

Mail: theresekarlsson27@hotmail.com

Tel: 0702-430 651

© Svenska Shirehästföreningen